1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (§4.3)

2. wzór o: żądaniu obniżenia ceny (§5.4.a), odstąpieniu od umowy
(§5.4.b), żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad (§5.7.a) i żądania usunięcia wady
(§5.7.b)